จิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต
ตามนโยบาย สพป.พิจิตร เขต1 ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานของชุมชนใกล้โรงเรียน ดังนั้น วันที่ 15 ธันวาคม 2560
นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ด้มอบหมายให้นายจำนง แก้วทอง นายหล่ม วิชัย นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้า นางบุญส่ง ธรรมชาติ
และนางฉวี ไชยแสง นำลูกเสือ เนตรนารีและนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิตที่
บ้านดงมน หมู่ที่ 1 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการฝายน้ำมีชีวิต  และนายอำเภอสืบสาย ศักดิ์โสภิชฐ์ กล่าวรายงาน............


** หล่ม  วิชัย : ข่าว/ภาพ **
**********************************************************************  

กลับด้านบน