อบรมโครงการสัมนาบุคลากรบกพร่องทางการเรียนรู้

อบรมโครงการสัมนาเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

** หล่ม  วิชัย : ข่าว/ ศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร : ภาพ **
**********************************************************************  

กลับด้านบน