รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้มอบหมายให้คณะครูนำลูกเสือ เนตรนารี ไปร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ร่วมกับ
รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ในเขตบริการของโรงเรียน


** หล่ม  วิชัย : ข่าว / ครูกล้วย : ภาพ **
**********************************************************************  


กลับด้านบน