วันปิยะมหาราช 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง และคณะครูร่วมงานวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

** หล่ม  วิชัย : ข่าว/ กฤตติยา  แสงประสิทธิ์ : ภาพ **
**********************************************************************  

กลับด้านบน