การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล

วันที่ 8 มีนาม 2561 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.พิจิตร เขต 1


** หล่ม  วิชัย : ข่าว/ กฤตติยา  แสงประสิทธิ์ และ เอมอร  อุดมสุข : ภาพ **
**********************************************************************  

กลับด้านบน