การรับมอบห้องสมาร์ทคลาสรูม

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ได้รับมอบห้อง Smart Class Room สมาคมแม่บ้านกองทัพไทย

** หล่ม  วิชัย : ข่าว / ครูสุพรทิพย์  ศิลปวรณ์วิวัฒน์ : ภาพ **
********************************************************************** 

 

กลับด้านบน