งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63
ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี** หล่ม  วิชัย : ข่าว / ....... : ภาพ **
********************************************************************** 
 

กลับด้านบน