วันเฉลิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๒
โดยมี นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 
 


กลับด้านบน