การศึกษาเรียนรวมต้นแบบและดีเด่น

10 สิงหาคม 2562 กิจกรรมนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาเรียนรวมต้นแบบและดีเด่น (Symposium) สพป.พิจิตร เขต 1
CK Convention Hall Phichit นำทีมโดย ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร 
ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องทุกท่าน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 

กลับด้านบน