โครงการอบรมค่ายรวมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมค่ายรวมใจต้านภัยยาเสพติด นักเรียนในกลุ่มตำบลวังโมกข์ 31 กรกฎาคม 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 122 คน ได้ประสบการณ์ ความรู้ ได้เพื่อน สนุกสนาน ประทับใจ
 

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 

กลับด้านบน