การออกค่ายพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสามง่าม

วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสามง่ามออกค่าย"เกษตรอาสาสร้างสุข"
จิตอาสาพัฒนาชนบท ได้นำนักศึกษา
าพัฒนาโรงเรียน จัดสวนหย่อม ปรับปรุงผักกางมุ้ง
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง


** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 
กลับด้านบน