วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์สิทธิ์  พลสมัคร พร้อมด้วยบุคลากร และนักเรียนศึกษาดูงานที่เมองทองธานี
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเดินทางไปกราบพระแก้วมรกต

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 

กลับด้านบน