การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี2562

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง เข้าอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนในตำบลวังโมกข์ ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร


** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 
กลับด้านบน