การตรวจสุขภาพฟัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลประกวดวันแม่
และการแสดงของนักเรียนเพื่อตอบแทนพระคุณแม่.....

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 

กลับด้านบน