การตรวจสุขภาพฟัน

คุณหมอโรงพยาบาลวชิรบารมี ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 

กลับด้านบน