ทัศนศึกษา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดินทางไปทัศนศึกษา วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
และสวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท

** ปชส.โรงเรียน : ข่าว / ภาพ **
********************************************************************** 

กลับด้านบน