พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กับลูกเสือ เนตรนารี  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จำนวน 9 คน
ขอขอบคุณ ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร / ผอ.รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง / ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย / ผู้นำชุมชนและกรรมการสถานศึกษา
ที่เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************


 

กลับด้านบน
Back to top