กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
มอบหมายให้คณะครู นักเรียน ลูกเสือเนตรนารี สำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน
พร้อมกับนายสันติ บุญยิ้ม ผอ.รพสต.หนองหญ้าปล้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top