วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี2564

วันที่ 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานพิธีนำทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้กำกับลูกเสือ 13 คน ลูกเสือ เนตรนารี 156 คน ร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด
มอบรางวัลลูกเสือ เนตรนารีที่ทำความดีแก่กิจการลูกเสือ จากนั้นลูกเสือ เนตรนารีแยกย้ายกันบำเพ็ญประโยชน์

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************


กลับด้านบน
Back to top