กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
นำคณะครู และนักเรียน ทำกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณ และต่อต้านการทุจริตโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝังค่านิยมความสุจริต

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top