เวียนเทียน วันมาฆบูชา ปี2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การฟังเทศน์ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี2564

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top