กิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Camp ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Camp ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ พบสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นประธาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top