เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ (บ ว ร )

12 มีค.64 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม
เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ บรรยายโดยพระเมธีธรรมปนาท(ปรีชา ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๙, ดร.) เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง..

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top