กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564
 

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top