ได้รับเกียรติบัตร ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องได้รับเกียรติบัตร ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top