กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะครูร่วมส่งศิษย์ น้องร่วมส่งพี่

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top