#ทักษะในการดำรงชีวิตของนักเรียน
ขอขอบพระคุณท่าน ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และครู ในการพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ทักษะในการดำรงชีวิตของนักเรียน
สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไปค่ะ

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top