#ปลูกต้นทองอุไร
วันที่ 25 มกราคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมคณะครู
ร่วมกันปลูกต้นไม้ "ต้นทองอุไร" เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในบริเวณโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top