#น้องอิ่มท้อง  สมองแจ่มใส
เมื่อ 19 มกราคม 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอวชิรบารมี
 โดยนายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร เป็น ผอ.โรงเรียน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยโควิด ไว้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สด สะอาด การปลูกพืชผักในโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนการมีแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพที่มั่นใจในความปลอดภัย
ไร้สารเคมี นอกจากจะน้อมนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นำผักที่ปลูกขึ้นเอง มาใช้ประกอบอาหารกลางวันให้น้องๆ แล้ว ยังเป็นหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการเกษตรด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสร้างรายได้หมุนเวียนในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง : ข่าว / ภาพ **
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top